Werkwijze


Je kunt me bellen of mailen voor een afspraak om kennis te maken met elkaar.

Het kennismakingsgesprek kost 50,- euro.

Wanneer we verder gaan, volgen een of twee intakegesprekken van 1,5 uur, waaruit een coaching plan volgt. Hierin staat verwoord wat de aandachtspunten in de begeleiding zijn en de te bereiken doelen.

Daarna volgen 1- of 2-wekelijks contacten van ongeveer één uur. Het aantal gesprekken dat nodig is hangt af van de vraagstelling.

De kosten voor de intakegesprekken en de vervolgsessies worden besproken bij de kennismaking.

De kosten van persoonlijke coaching vallen  niet binnen het zorgverzekeringspakket.

Ik sta ingeschreven als counselor en gids in het register van Psychosynthese Academie in Amersfoort.

ontspruiten

  “En toen kwam de dag dat het risico om opgevouwen in de knop te blijven zitten,  groter was dan het risico om te bloeien. Anais Nin

Leave a Reply